Máte vizi? (2)

„Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli…” Abakuk 2:3

Mnoho lidí se unavuje naplňováním vize, kterou jim Bůh nedal. Jejich vize pochází: a) z rozhodujících vlivů v jejich životech; b) z jejich potřeby něco někomu dokázat; c) z jejich nevyřešených záležitostí; z pokusů získat lásku rodičů nebo předvést, že jsou

Máte vizi? (1)

„Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli…” Abakuk 2:3

V počátečních stádiích těhotenství je snazší přijít o dítě. Totéž platí o Bohem dané vizi; musíte ji chránit. Přítel se snažil zničit Mojžíše a Ježíše před tím, než měli druhé narozeniny. Proč? Bál se jejich budoucnosti a bojí se i vaší!

Svědomí zakotvené v Božím Slovu

„Drž se víry a dobrého svědomí.” 1. Timoteovi 1:19 (přel. z angl.)

Pavel píše Timoteovi: „To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve

Přesvědčen bez pochyb

„Jsem přesvědčen bez pochyb…, že…nic nás nemůže oddělit od Boží lásky.”    Římanům 8:39 (přel. z angl.)

Přišlo vám někdy na mysl, že nic, vůbec nic nemůže způsobit, aby se k nám Bůh obrátil zády? Většina z nás je dostatečně moudrá na to, aby věřila, že existují určité hříchy, přes které se Bůh nemůže

On vám dává tu schopnost!

„Pamatuj na Hospodina, …neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu On…”    5. Mojžíšova 8:18

Bez zápasu nikdy neodhalíte své schopnosti! Sledovali jste někdy mravence, jak nese domů kus chleba, který je větší než on sám? Úspěch patří těm, kteří jsou příliš malí na to, aby nesli to, čemu věří, ale příliš umínění na