„Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli…” Abakuk 2:3

Když vám Bůh dá vizi, také vám k tomu dá zaopatření, které potřebujete k naplnění této vize! Často si použije něčeho, co už máte a nevíte o tom, nebo se vám to nezdá přiměřené k tomuto úkolu. Když učedníci byli postaveni před úkol nasytit pět tisíc hladových lidí, cítili se zcela neschopní. Ale Ježíš řekl: „Kolik bochníků máte… Běžte a podívejte se” (Marek 6:38, přel. z angl.). Bůh vám otevře duchovní oči, abyste viděli, co už máte, anebo co je ve vašem dosahu. A když to poznáte, dejte mu to, On to požehná a bude toho více než dost. Klíč k vašemu úspěchu se nalézá ve slovech „běžte a podívejte se”.
Přestaňte to odkládat, vymlouvat se, litovat se, cítit poraženi a nenechte se zastrašit těmi, kteří říkají, že nemáte to, co je k tomu zapotřebí. Naslouchejte Bohu! On zajistil všechno potřebné, abyste se dostali tam, kam se potřebujete dostat. Pavel píše: „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit…” (Efezským 3:20). Všimněte si slov „neskonale víc” a „působením své moci mezi námi”. Podívejte se do zrcadla a prohlašte: „Bůh mi dal všechno, co potřebuji k naplnění Jeho plánu s mým životem.” Toto není reklamní trik, pýcha ani odhodlání. Je to promlouvání z víry, je to víra spojená s Bohem, je to víra ťukající na zdroje potřebné k tomu, abyste udělali to, k čemu vás Bůh povolal!