Odpuštění (2)

„Když mu spílali, neodplácel spíláním, …ale vkládal vše do rukou toho, který soudí spravedlivě.”    1. Petrova 2:23

Malý chlapec, který byl drzý ke své mamince, se snažil proklouznout po schodišti nahoru. „Kam jdeš, mladý muži,” zeptala se. „Do svého pokoje, abych mohl mluvit s Bohem,” odpověděl. „Nechceš mi ještě před tím něco říct,”

Odpuštění (1)

„Odpouštějte, …aby i váš Otec…vám odpustil vaše přestoupení.” Marek 11:25

Jak těžká je sklenice vody? Záleží na tom, jak dlouho ji musíte držet. Jedna minuta není problém, ale po hodině vaše paže může bolet. Ale po 24 hodinách vám asi nebude moc dobře! V každém případě ta sklenice váží stejně, ale čím déle

Šukovova norma

„Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti…” Přísloví 2:9

Není snadné udržovat dobrou pracovní morálku, když se cítíte přepracovaní, nedostatečně placení a nedocenění. Ale to je bod, ve kterém je váš charakter zkoušen a rozvíjen. Mít dobrou pracovní morálku znamená: a) dělat to, co se vám nechce dělat, proto, abyste dosáhli těch výsledků, kterých

Překonání vaší pýchy

„Nebuď ve svých očích moudrý…” Přísloví 3:7

Abyste překonali svou pýchu, musíte:1) Uvědomit si svou pýchu. Benjamin Franklin poznamenal: „Není tak obtížné podrobit si kteroukoliv naši touhu až na pýchu. Dokonce, kdybych se domníval, že jsem ji zcela překonal, byl bych pravděpodobně pyšný na svou pokoru.” V knize Nepostradatelný člověk Saxon White Kessinger

Je pro vás naděje

„…chci vám dát naději do budoucnosti.” Jeremiáš 29:11

Nezáleží na tom, kde jste v tomto okamžiku, pokud jste nenašli Boží plán pro svůj život. Přestaňte dělat to, co děláte, a začněte ho hledat! Neexistuje nic ve vaší minulosti nebo přítomnosti, co On nemůže použít. Možná jste někde odbočili. Všichni jsme to někdy udělali.