„Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj…” Žalm 37:7

Staré rčení: „Nemůžeš mít vždycky to, co chceš,” není vždycky pravdivé. Když „hledáš blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce” (Žalm 37:4). Ale obvykle chce, abyste čekali. Dennis Wholey říká: „Čekat je umění… Když jste schopni čekat dva roky, můžete pak dosáhnout něčeho, čeho nemůžete dosáhnout dnes, ať se snažíte sebevíc, ať do toho investujete sebevíc, ať jakkoliv často bušíte hlavou proti zdi.” Existují věci, které dnes nemůžete mít, ale budete je moct mít v budoucnosti. Takže zatímco zápasíte, nemá smysl kvůli něčemu šílet a přestat žít jenom proto, abyste něčeho dosáhli nyní; ono to bude snadné v ten správný čas.
Jakub říká: „Nepokoušejte se z čehokoliv dostat předčasně. Nechte to pracovat, abyste vy dozráli” (Jakub 1:4, přel. z angl.). Bůh dopustí, aby se určité věci staly v našich životech kvůli tomu, aby nás učil důležité principy jako: a) rozvíjet nové schopnosti a nové způsoby myšlení; b) kontrolovat své reakce a projevovat milost; c) setrvat ve víře, když časy jsou těžké. Pavel píše: „Trpělivost…je síla vydržet, ať přijde cokoliv, v dobrém duševním rozpoložení” (Koloským 3:12, přel. z angl.). „Mějte radost ze všeho, co Bůh plánuje… Buďte trpěliví v potížích a vždycky se modlete” (Římanům 12:12, přel. z angl.). Když trávíte čas v Boží čekárně, On ve vás rozvíjí kvality, které jednoduše nemohou být rozvíjeny žádným jiným způsobem. Až On skončí, vyjdete silnější a moudřejší. A budete zralí k zvládnutí toho, co On pro vás naplánoval. Tak nedovolte nepříteli, aby s vámi třásl, ani se nesnažte změnit okolnosti, které vás uvedly do nejvyšší rychlosti.