„Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.” Žalm 94:19

Než z houslí zazní hudba, musí být na struny vyvinut tlak, ale je-li příliš silný, struny prasknou. Stejná pravda platí o vás. Dostatek tlaku způsobí, že teče šťáva a pomáhá vám dělat to, co je potřeba, ale když je tlaku příliš, prasknete. Kdosi zavtipkoval: „Víte, jste přetíženi, když nemáte čas vařit ani podle televizních programů, kočka je na sedativech a rodinná setkání musí být uskutečňována až na příkaz soudu!” Vážně, než se dostanete do tohoto bodu, udělejte dvě věci:
1) Požádejte o pomoc. Během hurikánu Katrina bylo osm delfínů vyplaveno z akvária do moře, ale protože se drželi pohromadě, byli zachráněni. Kdyby se jeden z nich pokusil odplout, zahynul by. Když jste příliš často sami, ztrácíte perspektivu. Když vás nepřítel může izolovat, může mít na vás vliv. Bůh zamýšlel pro svou rodinu, aby zůstala spojena nebo jak Pavel říká: „…aby údy shodně pečovaly jeden o druhý” (1. Korintským 12:25).
2) Buď před Bohem otevřený a poctivý. Ve stresu může být tlak negativních emocí ohromný. Pokud neodlehčíte své duši před Bohem, vybouchnete na nesprávném místě. Žalmista nás oslovuje tímto: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…” (Žalm 55:23). „…vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště” (Žalm 62:8). Není to náhoda, že mnoho žalmů začíná tím, že žalmista s pláčem žádá Boha o pomoc a končí tím, že žalmista se raduje, protože dal průchod svým potlačeným zklamáním.