„Bdím po celou noc.” Žalm 77:4 (přel. z angl.)

Nemůžete-li uniknout stresu, můžete se naučit s ním jednat tak, že převezmete kontrolu nad svým životem v malých, ale důležitých věcech. Zde jsou dvě:
1) Myslete na někoho jiného než na sebe. David byl tak vyčerpán, že nespal celou noc. Stalo se vám to někdy? Tehdy potřebujete „netrápit se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkovat a předkládat své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši” (2. Korintským 1:3-4). Potřebujete pomoc? Požádejte druhé. V jednotě je síla!
2) Nezahořkněte. V životě 10 procent zaujímá to, co se vám stane, a 90 procent to, jak na to reagujete. Fulton Sheen, arcibiskup v New Yorku řekl: „Nic nevyvolá hluboce zakořeněnou obavu tak, jako falešný předpoklad, že život by měl být bez obav.” Když někdo, komu důvěřujete, vás zradí nebo zklame, nebo když finančně zápasíte po letech věrného dávání desátků, je snadné mít pocit, že život k vám není férový. Ale „nezahořkněte” (Židům 12:15); ničí to vztahy a odděluje vás to od Boží přítomnosti. Odpovědí je učit se „děkovat Bohu, ať se děje cokoliv. To je způsob, jakým Bůh chce, abyste žili“(1. Tesalonickým 5:18, přel. z angl.).