„Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání…” 2. Petrova 1:15

Někteří z nás si myslí, že si jednoduše zaslouží úctu kvůli své pozici. Ne, úctu si člověk musí zasloužit denně. Generál J. Lawton Collins tvrdil: „Nezáleží na tom, jak úžasný člověk je, nikdy nezíská důvěru svých podřízených a spolupracovníků, pokud mu chybí poctivost a morální odvaha.” Koneckonců, kdybyste měli všechny schopnosti na světě, nezachrání vás to, pokud máte špatný charakter. Spisovatel Stephen Covey píše: „Když budu používat lidsky vlivných strategií a taktik k tomu, aby druzí dělali věci, které já chci, a můj charakter bude od základu špatný, pak nebudu úspěšný. Moje dvojakost bude budit nedůvěru a cokoliv, co udělám, bude považováno za manipulaci.” Nezáleží na tom, jak dobrá je výřečnost nebo jak dobré jsou záměry; pokud je důvěra malá nebo žádná, tak neexistuje základ pro trvalý úspěch. Charakter může být budován, ale jedině pomalu. Pokud chcete vědět, jak dlouho to bude trvat, než se dostanete na vrchol, nahlédněte do svého kalendáře. Pokud chcete vědět, jak dlouho to trvá, než dopadnete na dno, vyzkoušejte stopky. Sny se rozbíjejí, možnosti se ztrácejí, organizace se rozpadají a lidé jsou zraňováni, když nemají charakter, který by ochránil jejich talent. Charakter umožňuje dlouhé trvání jakékoliv kariéry, jakéhokoliv vztahu a smysluplného cíle. Spisovatel a pastor J. R. Miller napsal: „Jediná věc, která se vrací od hrobu s truchlícími a odmítá být pohřbena, je charakter člověka.” To, kým člověk je, to ho přežije, a to je odlišnost, která přetrvá!