„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.” 1.Timoteovi 4:15

Proč změna trvá tak dlouho? Protože: 1) Učíme se pomalu. Jak často jste selhali a mysleli si: „To snad ne! Myslel jsem, si, že už to umím lépe.” Dějiny Izraele ukazují, jak rychle zapomínáme lekce, které nám Bůh dává, a vracíme se zpět ke starým postojům a vzorcům chování. Proto se „tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem” (Židům 2:1). 2) Musíme se toho hodně odnaučit. Jdeme se poradit s problémem, který se rozvíjel roky, a řekneme: „Pomozte mi. Mám na to hodinu času.” Vaše problémy nenarostly přes noc a také přes noc nezmizí. Neexistuje žádná pilulka, modlitba nebo princip, které by okamžitě odstranily potíže trvající mnoho let. Jejich odstranění a nahrazení něčím jiným vyžadují tvrdé úsilí. Bible říká toto: „Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením…” (Efezským 4:22-23). Stále se držíme starých vzorců, praktik a sklonů, s kterými je třeba jednat. 3) Růst je bolestivý. Každá změna vyžaduje nějaký druh ztráty. Musíme opustit naše staré cesty a způsoby kvůli tomu, abychom mohli prožít nový život, který nám Kristus zaslíbil. A my se bojíme těchto ztrát, i když naše staré způsoby jsou sebezničující, protože jsou pohodlné a povědomé stejně jako pár obnošených bot,. Váš charakter je výsledkem vašich návyků. Existuje jediný způsob, jak rozvinout návyky související s křesťanským charakterem: musíte je praktikovat stále znovu a znovu! Neexistují okamžité návyky. Proto Pavel naléhal na Timotea, aby praktikoval tyto věci a zasvětil jim svůj život.