Důležité vztahy

„Kdo však miluje, přilne víc než bratr.” Přísloví 18:24

Budování důležitých vztahů stojí čas a energii. A vy zjistíte, jak cenné tyto vztahy jsou, až když jsou zkoušeny. Jeden autor píše: „Tvarování vašeho srdce k tomu, aby tlouklo stejně s jiným, vyžaduje značné úsilí. Je třeba, aby byla odřezána sebestřednost. Je to jako

Růst v milosti (2)

„Nesuďme.” Římanům 14:13 (přel. z angl.)

Ještě horší než srovnávání je kontrola. Ti, co stále něco či někoho kontrolují, jsou často ponořeni do „zbožnosti”. Jejich modus operandi jsou manipulace, narážky a skryté vyhrůžky. Nejsou moc silní v milosti, protože si „myslí, že všechno vědí” (Římanům 12:16). Vidíte některé tyto rysy v sobě? Pomyslete,

Růst v milosti (1)

„Nesrovnáváme se…s druhými.” 2. Korintským 10:12

Chuck Swindoll píše: „Když druzí nesdílejí vaše stanovisko, najdete způsob, jak dát najevo nesouhlas? Co když má někdo nové auto, žije v hezčím domě, nosí určitý účes a kupuje oblečení, které vy byste nikdy nenosili? Co když je rozvedený, nebo svobodný rodič, nebo snad ve vztahu, který

Žít z víry

„Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.” 2. Korintským 5:7

Poté, co Šadrak, Méšak a Abednego odmítli uctívat božstva, byli hozeni do ohnivé pece. To zní celkem beznadějně, že? Ne pro Boha, který se specializuje na dělání nemožného; Boha, který není známý jako Bůh pro „obyčejné záležitosti”. Když lidé udělají něco

Hledáte spokojenost?

„Dvojí zlo spáchal můj lid: opustili mne…a vytesali si cisterny…, jež vodu neudrží.”
Jeremiáš 2:13

Je snadné být spokojený, když se věci ve vašem životě dějí tak, jak chcete. Ale jak často se to stane? Bible říká, že máme být „šťastní stále a za všech okolností” (Filipským 4:12, přel. z angl.),