„On…dal dary…, aby vystrojil Boží lid…a budoval…církev.”
Efezským 4:8-12 (přel. z angl.)

Jako vedoucí musíte mít vždy před sebou filozofii, plán a záměr, stojící za vaším povoláním, které máte dovršit. Seznamte s ním všechny, kteří s vámi pracují. Tři nejobvyklejší problémy v každé organizaci, včetně církve, jsou: 1) Postavit někoho na špatné místo a ponechat ho tam, protože neexistuje nikdo jiný, kdo by dělal tuto práci; 2) Nepochopit něčí obdarování a nezajistit přiměřené školení, nasměrování a informace, které by podpořily práci týmu; 3) Vedoucí, kteří nevědí, jak jasně sdělit svou vizi. Když tyto oblasti nezapadají do sebe, pak trávíme čas a energii řešením problémů, hašením ohňů a běháním do všech směrů. Výsledkem je, že vedoucí jsou znechuceni a zaměstnanci odcházejí.
Ale církev taková být nemusí. Pavel načrtnul Mistrův plán pro růst církve tím, že nám připomněl, že Bůh „dal církvi tyto dary: apoštoly, proroky, evangelisty, pastory a učitele…, aby vystrojil Boží lid ke svému dílu a budoval církev”. Proč Bůh ustanovil vedoucí? Aby vystrojil lidi. Proč lidé potřebují být vystrojeni? Aby sloužili. Proč je služba tak důležitá? Aby bylo budováno tělo Kristovo. To je ono! A je důležité budovat silnou, zdravou církev, jejímž posláním je sytit Boží ovce a zasahovat ztracené evangeliem. Pro vás jako vedoucí by všechno, co děláte, mělo přímo souviset s vystrojením lidí ke službě. Dělejte to a budete méně zklamaní, vaši lidé budou více naplněni a váš sbor bude přinášet více ovoce!