„Dovol Bohu, aby tě proměnil.” Římanům 12:2

Změna nastane pouze tehdy, když:
1) Se rozhodneš se změnit. Noviny Daily Mail jednou vyzvaly čtenáře, aby odpověděli na otázku: „Co je na světě špatného?” G. K. Chesterton poslal následující odpověď: „Vážený pane, to jsem já.” Podívej se na to zblízka. Kdybys mohl nakopnout osobu zodpovědnou za většinu tvých potíží, nebyl bys schopen si sednout asi tak týden. Učednictví, proces, kdy se stáváš podobným Kristu, začíná rozhodnutím. Ježíš nás volá a my odpovídáme. „Následuj mne a buď mým učedníkem,” řekl mu Ježíš. Tak Matouš „vstal a následoval ho” (Matouš 9:9, přel. z angl.) a všimni si, že si sebou vzal své pero! To je vše, co potřebuješ k tomu, abys mohl začít: rozhodnutí!
2) Změníš způsob svého myšlení. „Dovol Bohu, aby tě proměnil v nového člověka změnou způsobu myšlení” (Římanům 12:2, přel. z angl.). Změna začíná ve tvé mysli. Způsob tvého myšlení určuje způsob tvého vnímání a způsob tvého vnímání ovlivňuje způsob tvého jednání. Tak očisti svou mysl, syť ji a programuj jil Božím Slovem.
3) Uděláš každý den malý krok. Většina z nás chce změnu přes noc. Ne, změna přichází pomalu. Abychom byli úspěšní, musíme začít malými věcmi a dělat je každý den. Svatý František de Sales řekl: „Buďte trpěliví ve všech věcech, ale především mějte trpělivost sami se sebou. Neztraťte odvahu při zvažování svých vlastních nedokonalostí, ale okamžitě je začněte napravovat; každý den začínejte ten úkol znovu.“ Řekneš: „Ale já tolik selhávám.” My všichni selháváme. Nenech se odradit. „…a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista” (Filipským 1:6).