„Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu.”
1. Samuelova 17:46

V zápase nejde o velikost psa; jde o velikost schopnosti zápasu v psovi. David neměl hodnost, vybavení či výcvik, ale měl postoj vítěze. Tak velké bylo jeho očekávání, že „rychle vyběhl z řady proti Pelištejci” (1. Samuelova 17:48). Zatímco se Saul a jeho vojáci ukrývali, David běžel, aby čelil výzvě. Jak je to s velkými očekáváními? Nemluvíme o víře v naše schopnosti, ale víře v „toho, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a dovedeme si představit…” (Efezským 3:20).
Martin Seligman, profesor psychologie na univerzitě v Pensylvánii, provedl výzkum ve velké pojišťovací společnosti a zjistil, že obchodníci, kteří očekávali úspěch, prodávali dvakrát tolik než ti, kteří ho neočekávali. Výzkumníci zjistili, že existuje silnější vzájemný vztah mezi sebevědomím a výkonem, než mezi IQ a výkonem. Víte co? Bůh, který ve vás žije, je omezen pouze jednou věcí: vaší neschopností nebo neochotou věřit sám sobě. Čím více věříte sami sobě, tím lepších výkonů budete schopni dosáhnout. A když budete pokračovat ve víře a v očekávání, jednoho dne se přistihnete, že děláte to, co jste kdysi považovali ze nemožné. Proč? Protože „u Boha je možné všechno” (Matouš 19:26). Říká se, že kdyby Michelangelo bral ohled na své pochybnosti a kritiky, namaloval by podlahu Sixtinské kaple místo jejího stropu, a jeho dílo by zde nebylo a my bychom ho nemohli obdivovat. Pravda je taková, že úžasné výsledky začínají velkými očekáváními!