„Nevíte snad, že na závodní dráze běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!” 1. Korinstkým 9:24 (přel. z angl.)

V kresleném filmu Buráčci si Charlie Brown stěžuje svému příteli Linusovi: „Život je pro mne příliš těžký. Jsem zmatený ode dne, kdy jsem se narodil. Myslím si, že potíž je v tom, že jsme byli do života vrženi příliš rychle. Nebyli jsme ve skutečnosti připraveni.” „Co chceš,” zeptal se Linus, „příležitost nejdříve se zahřát?” Možná nedostanete příležitost zahřát se před tím, než vstoupíte do života, ale můžete se zahřát, zatímco budete praktikovat to, co je pro vás důležité od začátku života. Během těchto zahřátí rostete. Když se zavážete něco praktikovat, zjistíte, že:
1) Váš výkon může být vždy lepší. Spisovatel Harvey Mackay říká: „Dobrý vůdce chápe, že téměř cokoliv, co se dělá určitým způsobem po určitou dobu, může být děláno lépe. Každý jednotlivý výkon může být zlepšen.”
2) „Dobrušovací proces“ je lepší ve správném prostředí. Zlepšení vždy vyžaduje určitý stupeň risku a určitou míru selhání. Tak najděte nějaké místo, kde budete povzbuzováni k růstu a experimentování.
3) Musíte být ochotni začít s malými věcmi. Když poprvé začnete nácvik, vaše zisky budou malé. Ale ony porostou. Na olympiádách často rozdíl mezi držiteli zlatých medailí a ostatními závodníky spočívá v pouhé setině vteřiny.