Držte se plánu (2)

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“  Matouš 27:46

Ježíš věděl, že Ho Jidáš zradí, ale přesto ho nezastavil. Mohl povolat dvanáct legií andělů, aby Mu pomohli, ale neudělal to. Pod váhou našich hříchů volal na kříži: „Bože můj, proč jsi mě opustil?“ To proto, že rozuměl tomu, že to vše

Držte se plánu (1)

„Já znám plány, které pro vás mám.“  Jeremiáš 29:11 (přel. z angl.)

Dnes vám Bůh říká: „I když se kolem vás dějí různé věci, držte se plánu.“ Boha nic nepřekvapí. Je mistr v plánování. Josef zjistil, že i když se rodina obrátí proti vám, přátelé vás zklamou a dostanete se do potíží,

Váš nebeský domov

„Jdu, abych vám připravil místo.“  Jan 14:2

Pusťte z hlavy všechny ty nápady, které znáte z filmů, jako jsou mlhavé břehy a duchové bez těla vznášející se na onom světě za tajemných zvuků keltské hudby! Nebe bude jiné:
1) Domov vybudovaný právě pro vás. Máte strach o to, kam půjdete, až

Boží svrchovanost (2)

„Pro Boží milosrdenství…“  Římanům 12:1

Jsou dvě strany Boží svrchovanosti: na jedné straně je to Boží iniciativa, na druhé straně naše odpověď. Pavel píše v Římanům 12:1: „Pro Boží milosrdenství jsme odpovědni za to, abychom se: a) vzpírali systému světa, který nás táhne špatným směrem; b) obnovovali svou mysl každý den prostřednictvím

Boží svrchovanost (1)

„Z Něj… je všechno.“  Římanům 11:36

To, že uznáme Boží svrchovanost nad vším, z nás nedělá bezmocné pěšáky, ani nás neosvobozuje od odpovědnosti. Ne:
1) Zbavuje vás to úzkosti. Když odpočíváte v Božím milujícím charakteru, můžete říci: „Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všechny dny života mého“ (Žalm