„Já znám plány, které pro vás mám.“  Jeremiáš 29:11 (přel. z angl.)

Dnes vám Bůh říká: „I když se kolem vás dějí různé věci, držte se plánu.“ Boha nic nepřekvapí. Je mistr v plánování. Josef zjistil, že i když se rodina obrátí proti vám, přátelé vás zklamou a dostanete se do potíží, tak Bůh má plán stále. Při pohledu nazpět mohl Josef říci: „Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro“ (1. Mojžíšova 50:20). Když se vaše situace zdá příliš těžká a je naprosto nemožné si ji vysvětlit, připomeňte si, že Bůh řekl: „Já znám plány, které pro vás mám.“
Někteří z nás si nejsou jisti, jaké má Bůh s námi vlastně záměry, a tak se pořád snažíme získat Jeho přízeň. Zanechte toho! Přijměte pravdu, že Bůh se kvůli Kristu rozhodl vám požehnat. A když se Bůh rozhodne, momentální situace nebo činy ostatních Jeho rozhodnutí nezmění. Pro vše, co proti vám nepřítel namíří, připravil již Bůh „únikovou cestu“.
Pavel píše: „Bůh je věrný, nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne i východisko, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13). Všimněte si, že: a) v časech zkoušek si uvědomíte, jak je Bůh věrný; b) On ví, co můžete vydržet; c) On připraví cestu tak, abyste z tohoto období mohli vyjít silnější a připraveni na to, co má připraveno dále.
Takže se držte plánu. Když máte problém, máte i zaslíbení. Je jen otázkou času, kdy Bůh zjeví řešení.