„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“  Matouš 27:46

Ježíš věděl, že Ho Jidáš zradí, ale přesto ho nezastavil. Mohl povolat dvanáct legií andělů, aby Mu pomohli, ale neudělal to. Pod váhou našich hříchů volal na kříži: „Bože můj, proč jsi mě opustil?“ To proto, že rozuměl tomu, že to vše je součástí Božího plánu pro Něj. Jeho slova „Bože, kde jsi?“ nás učí, že: a) můžete být v Božím plánu, a přesto se někdy cítit zkroušeně a sami; b) když Bůh neodpovídá, musíte stát na Slově, které vám dal; c) bolest tohoto období nakonec ustoupí radosti, která na vás čeká na druhé straně. Takže se držte plánu, to dělají učedníci.
Slovo „učedník“ znamená někoho, kdo se nechává „káznit“. Znamená to držet se plánu, když jste pod útokem. Učí nás to, jak dělat správné věci, když se na to necítíte. Nepřítel vystoupí proti Božímu plánu pro váš život, protože ten vás obklopuje jako ochranný keř. Dokud zůstanete v Božím plánu, nemůže vás nepřítel ničím zničit. Když se tedy cítíte u konce svých sil a už nemůžete ani o krok dál, udělejte to, co Ježíš – modlete se: „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha“ (Lukáš 23:46).
Dejte to Bohu! Vzhlédněte a řekněte: „Pane, já Ti důvěřuji, že uděláš to, co já nemohu. Proveď mě tímto problémem. Tady je, já Ti ho odevzdávám. Můj život, moje budoucnost, všechno, co mám a co jsem, je ve Tvých rukou.“

Neděle 26. října
„Petr tedy vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši.“  Matouš 14:29

Petr ukázal, že dokud se díváme na Ježíše a držíme se plánu, nepotopíme se. Všimněte si:
1) Předtím, než se do něčeho pustíte, ujistěte se, že to je Boží vůle pro vás! Petr řekl: „Pane, jestli jsi to ty, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“ A Ježíš odpověděl: „Pojď!“ Předtím, než se dáte do něčeho takového, jako je chození po vodě, modlete se a ujistěte se, že v tom je Bůh. Jinými slovy, zjistěte Boží plán a držte se ho.
2) Neočekávejte, že někdo další z lodi půjde s vámi. Chození po vodě je osamělé povolání; oddělujte vás od těch, kteří jsou bojácní a bojí se o své bezpečí. Také to často přináší kritiku od těch, kteří si myslí, že je srovnání s vámi ukazuje ve špatném světle.
3) Pokud budete čekat na pěkné počasí, minete tu správnou chvíli. Když Ježíš řekl: „Pojď,“ byli zrovna uprostřed bouře. Postavte se tomu čelem. Všichni bychom chtěli, aby šlo vše jako po másle, nebo aby přišel někdo s velkým obnosem peněz pro náš projekt, než vůbec vykročíme. Ale jak často se to stává? Petr nešel po vodě, šel po Slově! Co vám Bůh řekl, abyste udělali? Přestaňte čekat na ideální podmínky a začněte to dělat!
4) Neočekávejte, že vše půjde bez chyb! Všichni kolísají. Bible popisuje své hrdiny touto větou: „Bývali posilněni v slabosti“ (Židům 11:34). Všichni ti velcí Boží muži a ženy, které obdivujete, procházejí momenty, kdy klesají a volají: „Pane, zachraň mě.“ A víte co? On je zachraňuje! A pro vás to udělá také.