„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.“ Efezským 1:3

Když narazíš na problém nebo mu čelíš, Bůh neseskočí ze svého trůnu a neřekne: „John je v potížích, Marie je v potížích, bylo by lepší, kdybych něco udělal!“ Ne, On už do tebe vložil vše, co je nutné k tomu, abys situaci zvládl a zvítězil nad problémem. Dospívání v Kristu je jednoduše proces, během něhož se učíme aktivovat to, co Bůh už vykonal uvnitř.
Zamysli se nad děťátkem v matčině děloze. Má už potřebné geny, chromozomy a vlastnosti od početí. Podobně když se znovuzrodíš do Boží rodiny, nedostaneš jedno nebo dvě duchovní požehnání; dostaneš „všechna duchovní požehnání.“
Jako znovuzrozený křesťan začínáš s tím, že nevíš, kdo jsi, ani co máš, takže prací Ducha Svatého je, aby ti to zjevil.
Když procházíš krizí, nemusíš chodit ven a hledat víru, milost, sílu, ale ani cokoliv jiného. Máš je už v sobě; nauč se z nich čerpat!
A kromě toho nemusíš chodit hledat duchovně silného člověka, který by se za tebe modlil. Bůh tě chce přivést na místo, kde ty můžeš… vkládat ruce na svou vlastní hlavu…, sloužit svým vlastním potřebám…, promlouvat pokoj ke svému vlastnímu duchu…, přikazovat, aby byl klid ve tvém vlastním domově! A to se stane, až poznáš a zaktivuješ duchovní požehnání, které On už do tebe vložil.