„Vyžaduje to určitou způsobilost a milost. Manželství není pro každého.“ Matouš 19:11 (přel. z angl.)

Jeden učitel třetího stupně dostal tuto úsměvnou esej o Benjaminu Franklinovi: „Benjamin Franklin se narodil v Bostonu, ale tam se mu nelíbilo, tak odcestoval do Filadelfie. Když vystoupil ze člunu, šel po ulici a koupil si bochník chleba. Potom potkal paní a objevil elektřinu!“ Usmíváme se, ale jak si všiml jeden manželský poradce: „Společnost vytvořila z romance základ pro manželství. Na romanci není nic špatného; je to mocná hnací síla, která lidi vede do manželství. Ale stal se z toho hlavní faktor. Romance je silně podmíněna fyzickým vzhledem. Romantická láska nadchne a láká, což znamená, že v romantických vztazích je často povrchnost. Protože emoce jsou tak silné, lidé si uvědomí, do čeho se dostali, až když už je pozdě. Jednoho rána se podíváte na druhou stranu postele a ona se ještě neprobudila. Její ústa jsou otevřená a vlasy jí visí přes obličej. Nebo ještě hůře, ona se probudí dříve, podívá se na druhou stranu postele a na vašem místě nejsou žádné vlasy, které by zbyly na hlavě! Tehdy je to skutečný konec romance.“
Manželství je to, co vytvoříte po svatbě. To se nestane samo o sobě. Musíte budovat s laskavostí, trpělivostí a „láskou patrnou tím, že dává, ne bere“ (Efezským 5:21-28, přel. z angl.). Proto Ježíš řekl: „ Ne každý je dost zralý na to, aby žil v manželství. Vyžaduje to určitou způsobilost a milost. Manželství není pro každého…, pokud jste schopni vrůstat do velikosti manželství, udělejte to“ Na druhé straně, manžel a manželka, kteří postavili Krista do středu svého vztahu, mohou vrůstat do něčeho, co při srovnání se společenskou definicí romance tuto činí pouze povrchní.