„Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce.“  Jakub 1:12

Už jste někdy viděli nafukovacího klauna s baňatým nosem? Když ho srazíte dolů, vyskočí nazpět s velkým, širokým úsměvem! Vytrvalost – to je silný nástroj! Bible říká: „Blahoslavený je člověk, který obstojí ve zkoušce.“ Pavel byl bičován, ztroskotal, byl pronásledován, uvězněný v zařízeních bez fitness center, kabelové televize a zkrácení trestu za dobré chování! Mohl to vzdát, ale místo toho řekl: „Ničeho nelituji. Nemohl jsem si být jistější svou půdou pod nohama – ten, kterému důvěřuji…se o mě může postarat…až do konce (2. Timoteovi 1:12, přel. z angl.). Můžete to říci vy?
Na Boha nedělá dojem lidská schopnost, dynamické osobnosti, tituly a značkové oblečení. Váží si lidí, kteří, když jsou sraženi dolů, odrazí se zpět s neporušenou vírou, více než kdy před tím odhodlaní pro Něj žít. Je to satan, kdo vás napadá; vaší prací je bránit se. Jestli budete pasivní, zničí vás! Pavel píše: „Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát“ (Efezským 6:13). Vytrvalost znamená zůstat v boji a odmítnout se vzdát. To vás posiluje, takže se přestanete cítit jako oběti okolností. Buduje to vaši důvěru a stane se to nástrojem, který automaticky začnete používat.
Někdo řekl, že nos buldoka je nakloněný dozadu proto, aby mohl stále dýchat, aniž by pustil! A navíc, vaše odměna v nebi je určena mírou vaší vytrvalosti zde na zemi. „Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn“ (Zjevení 3:21). Tak buďte stále vytrvalí.