„Především střez a chraň své srdce…“  Přísloví 4:23

Jeden křesťanský spisovatel píše: „Po mnoho let jsem žil podle svých pocitů. Bylo to jako bych jezdil na toboganu, jeden den jsem se smál a cítil se dobře, druhý den jsem plakal a litoval se. Byl jsem mučen a kontrolován. Potřeboval jsem citovou zralost, ale potřeboval jsem Boha k tomu, abych ji dosáhl. Je snadné dostat se do pasti, kdy důvěřujete svým nestálým pocitům více než tomu, co Bůh říká ve svém Slovu. A bude to vyžadovat neustálé jednání vaší víry, abyste se rozhodli pro to, že budete dělat věci Jeho způsobem raději než svým vlastním. Ale když to uděláte, zjistíte, že život je radostnější, když žijete podle Božího plánu.“
Stejně tak jako nevpustíte dovnitř každého, kdo zaklepe na vaše dveře, a nedovolíte, aby se u vás doma usadil, zrovna tak nepouštějte každou emoci, která se vynoří, aby diktovala směr, kudy v tom dni půjdete, ani aby diktovala vaše reakce. Bible říká: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23). „Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista“ (2. Korintským 10:5); pokud něco nesouhlasí s Božím Slovem, nepřemýšlejte o tom. Pavel říká: „Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme“ (2. Korintským 5:7), protože (a to může být překvapující) vy nebudete vždycky cítit Boží přítomnost. Po ukřižování dva učedníci šli po cestě do Emauz, když přišel Ježíš a šel s nimi. Ale oni Ho nepoznali. Nepoznali hlavní osobu, kterou následovali po tři roky, protože „…se zjevil v jiné podobě“ (Marek 16:12). Bůh je Bohem víry a On pracuje způsoby, které může rozeznat víra a ne pocity.