„Spravedlivý se však přidrží své cesty, kdo má čisté ruce, bude ještě odvážnější.”
Job 17:9

Někdo řekl: „Odkládání je zloděj času.” A měl jistě pravdu, ať už to byl kdokoli. Stále něco odkládáme a slibujeme si, že se polepšíme. Buďte upřímní, kolik loňských předsevzetí jste dodrželi? Letos to udělejte jinak. Stanovte si „chytré” cíle. Jinak řečeno, ať jsou: a) specifické: vstávejte dřív, abyste si před odchodem do práce mohli číst Bibli a modlit se. Cvičte. Jezte správně. Starejte se o své tělo; je to Boží chrám (1. Korintským 6:19-20); b) rozumné: pouštět se do více věcí najednou oslabuje vaše zaměření a je těžší vydržet. Začnete-li s velmi mnoha věcmi, dokončíte jich velmi málo. Začněte s málem a pak stavějte na svých úspěších a překonávejte jednu věc za druhou; c) dosažitelné: nesnažte se spolknout celého slona najednou. Tajemstvím jsou dětské krůčky. Pavel říká: „Jedno však činím” (Filipským 3:13). Mluvte tak, že budete říkat, co budete dělat, ne co nebudete dělat. Například, namísto abyste říkali: „Nebudu tolik kritizovat,” říkejte: „Dnes chci v každém, koho potkám, vidět něco dobrého” (Filipským 4:8); d) zaznamenatelné: nemůžete zvládnout, co nemůžete změřit. Budete-li si zaznamenávat své zdary (nebo i nezdary), budete zodpovědní. Uvidíte, jak daleko jste došli a na čem ještě potřebujete pracovat.