Jste ve správné rodině!

„I Josef…se vydal…do města…zvaného Betlém” (protože byl z domu…Davidova)
Lukáš 2:4
Když budeme upřímní, někteří z nás máme v životě chvíle, kdy si přejeme, abychom se narodili v jiné rodině. George Burns vtipkoval: „Štěstí je mít velkou, starostlivou, úzce spjatou rodinu – v jiném městě!” Všechny žerty stranou – rodina, ve které jste

Bůh vždy přichází včas

„Marii nastal čas k porodu…”  Lukáš 2:6

John Walker píše: „Čas, který máme, buď obhospodařujeme, marníme, trávíme nebo šetříme. Doufáme, že přijde…přejeme si, aby pominul…vidíme, jak letí, a sledujeme, jak se vleče. Díváme se na hodinky a nosíme plánovací kalendáře, a tak si vytváříme iluzi, že čas nějak ovládáme. Bůh ovládá čas…

Když se váš zázrak opozdí

„Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v pokročilém věku.”  Lukáš 1:18

Když řekl anděl Marii, že počne, ona, ačkoli to nebylo něco, za co se modlila, odpověděla: „Ať se mi stane podle tvého slova!” (Lukáš 1:38 ). Avšak když se anděl zjevil Zachariášovi, ten „byl ohromen a přemožen strachem”. Když mu

Dostat se přes svou minulost (2)

„Nevzpomínejte na věci dřívější, …hle, činím něco docela nového.“  Izaiáš 43:18-19

Věděli jste, že Abraham Lincoln prohrál několikeré volby, než se stal jedním z největších amerických prezidentů? Ve skutečnosti byl tolikrát neúspěšný, že je až udivující, že to nepřestal zkoušet.
Nemůžete uchopit svou budoucnost, dokud jste pohlceni svou minulostí. Poučte se

Dostat se přes svou minulost (1)

„Nevzpomínejte na věci dřívější, …hle, činím něco docela nového.“  Izaiáš 43:18-19

Když Bůh rozhoduje o tvé budoucnosti, nebere ohled na tvou minulost. Petr byl rybář s impulzivní povahou a některými nespolečenskými návyky. Ale Bůh ho tak naplnil duchovní mocí, že když kázal, zástupy přicházely ke Kristu (Skutky 2:40-41).
Rachab byla prostitutka,