„Berte na sebe břemena jedni druhých.“ Galatským 6:2

Miliony lidí, kteří pečují o druhé, jsou v nebezpečí, protože zanedbávají sami sebe. Suzanne Mintz z Národní asociace pečujících o příbuzné pečuje o svého manžela, který má po léta sklerózu. Její okamžik zlomu nastal dne, kdy on upadl. „Jediné, co jsem mohla udělat, bylo táhnout ho po zemi,“ řekla. „Já měřím pět stop a jeden palec; on měří pět stop a osm palců. Trvalo to 45 minut. Tehdy jsem poznala, že to nebyla práce pro jednoho člověka.“ Bible říká: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých…“ (Římanům 15:1). Odborníci v poskytování péče nabízejí tyto užitečné rady: a) udělejte kompromis. Pokud jste příbuzní, vyvarujte se rodinných sporů. Nedovolte, aby vás staré záležitosti rozdělily; je čas se spojit; b) spolupracujte. Pokud jste dobří v pojišťování a právních dokumentech, nabídněte své služby. Pomozte připravit plán na dobu, kdy nemoc postoupí kupředu; dospělé děti se často vyhýbají takové konverzaci; c) povzbuzujte. Pomozte pečujícímu najít profesionální podporu. Pokud je mu nepříjemné jít do skupiny, která podporu nabízí, existuje mnoho organizací, které poskytují přímo přístupné zdroje; d) usnadňujte. Požádejte někoho objektivního, pastora nebo sociálního pracovníka, aby jednali ve stresových situacích, kdy pečující zápasí s pacientem, se členy rodiny nebo ošetřovateli; e) pátrejte. Nalezení knih a webových stránek a kontaktování organizací, které pomohou pečujícímu naučit se více o pacientově nemoci, mu mohou ušetřit čas; f) naslouchejte. Když požádáte pečujícího, aby vám vyprávěl svůj příběh, může to poskytnout potřebné uvolnění a pomůže vám to pochopit jeho potřeby; g) stýkejte se. Organizujte rodinná setkání, setkání společenská a sborová a pokud je to možné, zapojte pacienta. Pamatujte, že nesením břemen někoho jiného i na krátkou chvíli naplňujete „Zákon Kristův“ (Galatským 6:2).