„Tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 8:48

Bible říká: „A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl: „Kdo se mne to dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: „Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!“ Ale Ježíš řekl: „Někdo se mě dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla.“ Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla uzdravena. A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji“ (Lukáš 8:43-48).“
Všimněte si tří důležitých věcí v tomto příběhu:
1) Udělala něco, co nikdy předtím neudělala. Rozhodla se vyzkoušet Ježíše. Moudrý tah! Víra znamená vstoupit do neznámého a nevyzkoušeného a najít Boží milost, jak funguje neočekávaným způsobem.
2) Poznala svůj okamžik. Věděla, že Ježíš byl v jejich městě a že už možná nepřijde znovu. Existují „Boží okamžiky“ v životě, kdy musíte překonat svůj strach a vykročit ve víře. Když to neuděláte, připravíte se o ně.
3) Otevřela dveře pro druhé. Až do této doby nikdo v Písmu nebyl uzdraven tím, že by se dotkl Ježíšova roucha. Takže její skutek víry otevřel dveře pro druhé. „…Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha“ (Matouš 14:35-36). Bůh hledá lidi, kteří jsou ochotni prolomit tradici. Když je najde, používá si jich k tomu, že otevře dveře a nové rozměry své moci, takže druzí mohou být požehnáni a uzdraveni.