„Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu.”
Ezechiel 12:25

Existují dvě možná vysvětlení toho, co se stalo ve Swan Quarter v Severní Karolíně v roce 1876. Buď to byla ohromná shoda okolností, nebo to byl doslova Boží skutek. Metodistická episkopální jižní církev potřebovala novou budovu, takže když jim byl darován pozemek na Oyster Creek Road, přijali ho. Byl to nízko položený pozemek, proto postavili malý, ale bytelný kostel na bílém dřevěném podstavci a cihlových pilířích. Za nějakou dobu na město udeřila bouře a ti, kteří dohlédli na Oyster Creek Road, dosvědčili něco úžasného. Církevní budova, stále nepoškozená, plavala po vodě! Povodeň ji nadzdvihla z pilířů a nesla ji ulicí. Pokoušeli se ji připevnit provazy, ale kostel se pohyboval. Ve středu města, zatímco tucty lidí bezmocně přihlížely, se kostel náhle ostře otočil doprava a pokračoval v cestě. Nakonec, stejně rozhodným způsobem, jakým odbočil ze silnice, směřoval přímo k proluce a zcela zastavil ve středu města! Povodně nakonec ustoupily, ale budova tam stále je. Ve skutečnosti uplynulo více než 130 let od té doby, kdy se kostel, nyní nazývaný Providence Methodist Church, přesunul na nejžádanější pozemek ve městě. Je na tom úžasné, že pozemek, na kterém se kostel usadil, byl původně tím prvním, který si sbor zvolil za svou budovou, ale vlastník pozemku Sam Sadler to odmítl. Ráno po povodni ale přinesl pastorovi doklad o jeho vlastnictví.
„Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu.” O tom není pochyby; když se Bůh rozhodne, nic se mu nepostaví do cesty!