O čem mluvíš? (2)

„Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život…“ Přísloví 13:3

Poté, co Paul Galvin selhal v podnikání, účastnil se aukce své vlastní firmy. Byl skleslý, ale nebyl „na dně“. Za svých 750 dolarů koupil zpět oddělení, které se později stalo Motorolou! To je opravdový příběh o úspěšném návratu, že? Bible říká: „V den dobrý

O čem mluvíš? (1)

„Kdo si bude v té zemi žehnat, bude si žehnat Bohem pravým.“ Izaiáš 65:16

Věděl jsi, že si můžeš žehnat tím, co říkáš? Bible říká: „Kdo si bude v té zemi žehnat, bude si žehnat Bohem pravým… Minulá soužení budou zapomenuta.“ V této pasáži Písma jsou vyučovány dvě důležité pravdy:
1) Tvá

Přijetí sama sebe

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Matouš 22:39

Jedině když budeš milovat sám sebe zdravým způsobem, pak můžeš milovat druhé tak, jak Bůh zamýšlel. Když nemiluješ sám sebe, žiješ v nejistotě a stále hledáš u druhých souhlas. Když ho nedostaneš, tvoje hodnocení sama sebe se scvrkne. Důsledkem je, že žiješ velmi hluboko pod

Svléct ze sebe staré a obléct se do nového

„Svlékněte ze sebe starého člověka…a oblečte nového.“ Koloským 3:9-10

Někteří z nás jsou perfekcionalisté, když přijde na fyzický vzhled, ale nemyslíme si, že záleží na duchovním vzhledu. Jsme více znepokojeni tím, jak vypadáme před druhými, než jak vypadáme před Bohem. Jaká je odpověď? Stávejte častěji a déle před zrcadlem! Jakub píše: „Vždyť kdo

Dávej Bohu desátky ze svého příjmu

„Přinášejte do mých skladů úplné desátky.“ Malachiáš 3:10

Ať už věříš tomu, že desátky jsou zákonem Staré smlouvy nebo novozákonní pravdou, jedna věc je jistá, dávat Bohu první desátek z tvého příjmu prokazuje, že On je na prvním místě ve tvém životě. Těm, kteří dávají desátky, Bůh zaslibuje dvě věci:
1) Své