„…dejte pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Galatským 5:15

Zdravé vztahy nejsou bez konfliktů; zdravé vztahy konflikty řeší. Problém je v tom, že bojujeme, abychom vyhráli, ne abychom našli řešení. Výsledkem je, že jeden vyhraje, jeden prohraje a vztah trpí! Zde je několik praktických pohledů na takový boj, ve kterém vztah může vyhrát:
1) Rozdíly jsou nevyhnutelné, normální a potenciálně přínosné. Jsou nevyhnutelné, protože vztahy vážou dohromady velmi odlišné lidi. Jsou normální, protože všechny vztahy, včetně výborných, jimi procházejí. Jsou potenciálně přínosné, protože když jsou zvládnuty dobře, vztahy skrze ně rostou.
2) Zde jsou tři způsoby zvládání konfliktů: a) vyhýbání se. To jsou lidé, kteří říkají: „Nechci způsobit potíže“ a „Nechme psy klidně spát“. Mají strach z konfrontace, takže pohřbí svoje pocity a neuvědomují si, že jejich pocity jsou pohřbeny zaživa a vrátí se znovu zpět. Pocity se uzavřou, pod tlakem narůstají, vybuchnou, a tak přivolají fyzické a citové nemoci. Mezitím se nahromadí potíže, znásobí se neurčité záležitosti a nevyřešené problémy zničí vztah; b) útočný styl. To jsou lidé, kteří si říkají: „Napadni je, než tě napadnou,” nelítostní bojovníci, kteří odmítají ustoupit, a způsobují smrtelná zranění sobě navzájem. Bible říká: „Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.” Útok vyvolává protiútok, obě strany se „dají do toho” a nic se nevyřeší; c) styl trvající na jednání v určité záležitosti. To jsou lidé, kteří říkají: „Žádná cena, placená za dobrý vztah, není příliš vysoká.” Jsou citliví vůči citům druhých, ale trvají na přímém jednání v důležitých záležitostech. Vyhýbají se obviňování, konfrontují sporné záležitosti, aniž by konfrontovali jednotlivce, a zvou druhé, aby byli jejich partnery při řešení problému a záchraně vztahu!