„…aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v Jeho dobrotě k nám…“    Efezským 2:7

To, čím procházíš právě teď, je důležité, protože Bůh to zvažuje ve světle tvé budoucnosti. Bůh nás neměří z hlediska naší současné situace nebo stupně pohodlí. Ne, On má na mysli mnohem větší plán. „Bůh nás znal, než stvořil svět a vybral si nás, abychom byli jako Jeho Syn“ (Římanům 8:29, přel. z angl.). Zkus si to představit!
Jednoho dne budeme přesně takoví jako Ježíš; není to neuvěřitelné? „V nadcházejícím věku“ má Bůh v úmyslu nás vystavit a říct: „Podívejte se na moji řemeslnou zručnost. Dokážete uvěřit tomu, že jsem stvořil tato úžasná stvoření z hlíny? Když jsem je poprvé zformoval z hlíny, neudrželi vodu. Ale pracoval jsem na nich, vytvaroval jsem je a pozvedl je, až byli schopni žít ve vztazích, ve službě a byli schopni mít koncepci a práci. To, co jste o nich slyšeli, byla pravda. Byli hanební a hrozní, ale moje milost byla postačující. Nyní budou se mnou sedět, panovat a vládnout navždy!“
Když přijde na předvedení nemožného, i ti nejznámější iluzionisté by byli amatéři. Dokázali by rozdělit Rudé moře, přimět slunce, aby svítilo 24 hodin, změnit vodu ve víno, křísit mrtvé a vykonat to všechno stylově? Víš co? Ten stejný Bůh pracuje ve tvém životě. To proto, že jednoho dne plánuje vystavit tě na odiv. I když to může znít neuvěřitelně, když Bůh s tebou úspěšně projde, budeš „někým jiným“.