„A král zařídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi v babylonské krajině dobře dařilo.“     Daniel 3:30

Příběh tří hebrejských dětí v ohnivé peci nám pomáhá uvědomit si čtyři věci:
1) Poslušnost Bohu tě nezprostí potíží. Neočekávej, že svět ti vždy bude rozumět a vážit si tě. Podívej se na Krista: „V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1:4-5).
2) Nejsi sám, Bůh je s tebou ve tvých potížích. Když se král Nebúkednezar podíval do ohnivé pece, řekl: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu“ (Daniel 3:25). Místo aby je oheň zničil, spálil provazy, které je spoutávaly, a osvobodil je. Tak buď povzbuzen. Může to vypadat, že jsi „svázán okolnostmi“, omezen a uzamčen, ale Bůh je s tebou; On má v úmyslu tě uchránit a vyvést tě vítězně ven.
3) Tvoje potíže se stanou tvým svědectvím. Ostatní se dívají. To, čemu oni důvěřují, nefunguje, a říkají si, jestli funguje to, čemu důvěřuješ ty. Tvá věrnost Bohu a Jeho zásahu v tvůj prospěch se dotkne jejich životů takovým způsobem, jakým tvá teologie nemůže. Všichni v Babyloně věděli, čemu věřily ty tři hebrejské děti, ale chtěli vědět, jestli „to funguje, když jsou v ohni“? Ano, funguje!
4) Na druhé straně tvých potíží je úžasné požehnání. Je to biblický princip: když jsi věrný v obtížné situaci, Bůh ti může důvěřovat na vysoké pozici.