„Žehnám Pánu vždycky…” Žalm 34:1

David řekl: „Žehnám Pánu vždycky, Jeho chválu mám vždycky na jazyku.” Vděčné srdce by mělo být životním stylem. Ale věděli jste, že vám také může zachránit život? Když Jonáš neposlechl Boha a skončil ve velrybě, řekl Pánu: „Obětuju ti…díkůvzdání” (Jonáš 2:9). Když to udělal, Bůh nechal velrybu, aby ho vyplivla na souš. Když jste v maléru a vypadá to, že celé peklo si na vás zasedlo, tak zrovna tehdy potřebujete zvednout hlas ke chvále. Nic nedemonstruje důvěru tak, jako když začnete Bohu děkovat, i když jste na vrcholu krize. Vděčné srdce způsobí dvě věci:
1) Dá vyrůst vaší víře. Důvod, proč „[můžeme] chodit vírou a ne zrakem” (2. Korintským 5:7) je ten, protože víme, že bez ohledu na okolnosti, Bůh pracuje v náš prospěch (Římanům 8:28). David řekl: „Vyvyšujte Pána se mnou” (Žalm 34:3). Něco vyvyšovat znamená to zvětšovat. Když se soustředíte na Boha místo na problém, Bůh pro vás bude větší a problém menší. A navíc: „Víra je ze slyšení…slova Božího” (Římanům 10:17). Když budete poslouchat Boží sliby, které půjdou přímo z vašich úst, povstane vám v srdci víra. Tak začněte mluvit!
2) Obnovuje život. Předtím, než vzkřísil Lazara z mrtvých, se Ježíš podíval do nebe a řekl: „Otče…děkuji Ti, že jsi mě slyšel. A já vím, že mě vždycky slyšíš” (Jan 11:41-42). Děje se něco skvělého, když začnete Bohu děkovat za to, že vás zachránil, ochránil a zajistil. Vaše víra vzlétne. Získáte důvěru k tomu, abyste přikázali mrtvým věcem v životě, aby ožily. Proto si vypěstujte srdce plné díků!