„Když váš život vede Duch Svatý, přinese…jemnost, dobrotu…mírnost…”
Galatským 5:22-23

Přístupné lidi poznáte podle následujících charakteristik:
1) Osobní vřelost. Oni opravdu mají rádi lidi. Ve starém komiksu Charlie Brown řekl: „Miluju lidstvo, jen nemůžu vystát lidi.” Ale no tak! Nestačí lidi milovat jen teoreticky, vůči lidem, které potkáváte každý den, musíte zářit osobní vřelostí.
2) Jejich nálada je stálá. Už jste někdy pracovali s někým, komu se nálada měnila každou chvíli? Nikdy nevíte, jací zrovna budou. Oproti tomu přístupní lidé jsou předvídatelní. Jsou v podstatě stejní pokaždé, když je vidíte.
3) Jsou citliví k pocitům ostatních. I když jsou přístupní lidé emočně stálí, neznamená to, že očekávají, že ostatní budou také takoví. Poznají, že má někdo špatný den a podle toho upraví svou náladu a rychle přizpůsobí svůj poměr k němu.
4) Chápou lidskou slabost a její projevy. Spisovatel Ed Howes řekl: „Řekněte svým přátelům příležitostně nějaký svůj špatný názor na sebe, to jim ukáže, že umíte říkat pravdu.” Přístupní lidé jsou čestní ohledně svých schopností a svých nedokonalostí. Berou za své staré přísloví, které říká: „Požehnaní jsou ti, kteří se umí smát sami sobě, protože se nikdy nepřestanou bavit.” A protože umí uznat své chyby, není pro ně problém nechat ostatní lidi, aby také měli svoje problémy.
5) Schopnost odpustit a požádat o odpuštění. Autor David Augsburger napsal: „Protože nic z toho, o co se snažíme, nejde bez chyby, a nic nedosáhneme bez určitého podílu omezení a omylnosti, kterému říkáme lidství, jsme zachráněni jedině odpuštěním.”