„…po ohni přišel tichý hlas.” 1. Královská 19:12

Jeden uznávaný autor píše: „Jel jsem v bezpečné vzdálenosti za autem přede mnou, když jeho řidič z ničeho nic šlápl na brzdy. Rychle jsem zastavil, ale auto za mnou bylo moc blízko a narazilo do mého džípu. Nebyla na něm žádná pořádná škoda, ale když jsem odjížděl, něco ve mně ohledně té nehody hlodalo. O pár týdnů později jsem jel po hlavní silnici. Za mnou byl obrovský náklaďák naložený auty…přede mnou bylo několik aut…a ještě před nimi školní autobus. Najednou jsem si všiml brzdových světel aut vpředu. Autobus zastavil, aby nechal vystoupit dítě. Šlápl jsem na brzdu, abych zastavil za autem přede mnou; pak jsem si ale vzpomněl na předchozí příhodu, že někdy můžu zastavit bezpečně, ale auto za mnou nemůže. Když jsem se podíval do zpětného zrcátka, viděl jsem, že náklaďák se zoufale snaží zastavit. Vyjel jsem rychle ze svého pruhu, abych mu dal pár metrů na zabrždění navíc a on se skřípáním zabrzdil, přesně za autem, které bylo přede mnou. Kdybych byl neposlechl, byla by z toho hromadná nehoda.”
Jedné mladé křesťanky se někdo zeptal na její tajemství duchovního růstu. Její odpověď byla: „Dávám si pozor na zkoušky.” Jeden z důvodů, proč nechápeme Boha lépe, je, že si nevšímáme Jeho jemných „kontrol a procvičování”. Bible říká: „…po ohni přišel jemný hlas.” Naučte se ho poslouchat. Když chcete začít mluvit a cítíte jemné zábrany, tak raději nemluvte. Pokud chcete jít nějakou cestou a cítíte červené světlo, nebo že se otevírá i jiná cesta, věnujte tomu pozornost, dokonce i kdyby po vás Bůh chtěl, abyste šli v úplné tmě. Kamkoli Jeho prst ukáže, tam Jeho ruka vyjasní cestu.