Jak bojovat, aby všichni zvítězili (1)

„…dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Galatským 5:15

Zdravé vztahy nejsou bez konfliktů; zdravé vztahy řeší konflikty. Problémem je, že bojujeme o vítězství, místo abychom bojovali o řešení. Výsledkem potom je, že jeden zvítězí, druhý prohraje a vztah utrpí! Zde je několik praktických pohledů na boj, které mohou pomoci, aby vztah zvítězil:

Ježíš rozumí

„…vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my…“ Židům 4:15

Přátelé s dobrými úmysly nám někdy říkají: „Vím, jak se cítíš.“ Ale hluboko uvnitř si myslíme: „Ne, ve skutečnosti nevíš.“ Ale Ježíš ví! „… vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my…,“ takže může vysvětlit a předložit naše pocity Otci. A On to

Léčky pro vedoucí

„Ruka pilných bude vládnout…“ Přísloví 12:24

Pokud jsi vedoucí, pokus se vyhnout těmto léčkám:
1) Mikromanagementu versus vůdcovství. Řízení lidí vyžaduje smysl pro detail, zatímco vůdcovství zahrnuje sdílení vize, stanovení cílů a motivaci. A ty musíš znát rozdíl mezi nimi. Když děláš mikromanagement místo abys vedl, morálka klesá, protože lidé potřebují jasné

Poučení z Lystry

„V Lystře…“ Skutky 14:8

Bible říká: „V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy… Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: „Postav se zpříma na nohy!““ (v. 8-10). To je neobvyklé. Bez měsíců léčby, která by obnovila funkci

Používej, co ti Bůh dal!

„…ať to činí ze síly, kterou dává Bůh…“ 1. Petrova 4:11

Petr říká: „Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh…“ Když ti Bůh dá úkol, dá ti k tomu všechno, co je zapotřebí k jeho naplnění. Ve skutečnosti tím, že zkoumáš své silné stránky, můžeš poznat své povolání. Winston Churchill