„Neboj se, už se nemusíš stydět…“ Izaiáš 54:4

Když Eva poprvé otevřela oči na planetě Zemi, už byla vdaná. Nemohla procházet dospíváním. Vstoupila přímo do stavu manželky a potom matky. Stalo se to tobě? Byl jsi rodičem dřív, než jsi měl šanci být dítětem, nebo jsi věděl, co to znamená být nevinný a dospívat s nenarušenou důvěrou? Pokud Evin příběh je i tvým příběhem, pak slovo pro tebe dnes je: „Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbený, už se nemusíš rdít studem.“
Nemůžeš se vrátit a věci změnit. Nejsi stejnou osobou a nikdy nebudeš. Nemůžeš se zbavit svého prvního manželství nebo svého ranného dětství. Ale existují tři duchovní kroky, které můžeš udělat, abys vstal, dostal se z toho a posunul se dopředu:
1) Odpusť druhým to, co ti udělali (Efezským 4:32).
2) Odpusť sám sobě to, co jsi udělal (Filipským 3:13).
3) Věř tomu, že Bůh ti skutečně odpustil a jednej podle toho (Izaiáš 43:25).
Někdy se držíme minulosti, protože věříme, že je tam něco, o čem si myslíme, že to potřebujeme. Lpíme na určitých věcech, protože máme strach, že je nikdy nebudeme schopni nahradit něčím jiným. Neboj se, Bůh má pro tebe v zásobě více. Pokud jsi svěřil svou budoucnost Jemu, pak ještě neznáš své nejlepší dny. Před tebou je toho více než za tebou. Bůh slibuje: „…pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje“ (Izaiáš 61:3). Tak v Boží síle vstaň, dostaň se z toho a posuň se dopředu!