„…dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Galatským 5:15

Zdravé vztahy nejsou bez konfliktů; zdravé vztahy řeší konflikty. Problémem je, že bojujeme o vítězství, místo abychom bojovali o řešení. Výsledkem potom je, že jeden zvítězí, druhý prohraje a vztah utrpí! Zde je několik praktických pohledů na boj, které mohou pomoci, aby vztah zvítězil:
1) Rozdíly jsou nevyhnutelné, normální a potenciálně přínosné. Jsou nevyhnutelné, protože vztahy spojují velmi rozdílné lidi. Jsou normální, protože všechny vztahy, včetně důležitých, je mají. Jsou potenciálně přínosné, protože když jsou zvládnuty dobře, vztahy skrze ně rostou.
2) Zde jsou tři způsoby, jak jednáme s konfliktem: a) vyhýbavý způsob. To jsou lidé typu „nerozhoupávejte člun“ a „nechte spícího psa na pokoji“. Bojí se konfrontace, proto pohřbívají své pocity a neuvědomují si, že je pohřbívají zaživa a že se objeví znovu. Odcházejí od „ztichni, diskutuj, rozfoukni“ a otvírají tak dveře fyzickým a emocionálním nemocem. V mezičase se potíže hromadí, nepojmenované záležitosti se násobí a nedokončené povinnosti rozkládají vztah; b) napadající způsob. To jsou ti, kteří vyznávají „uhoď je, než tě praští“; nelítostní bojovníci, kteří to odmítají vzdát, kteří si navzájem působí smrtelné rány. Bible říká: „Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Útok vyvolává protiútok, obě strany „se zahrabou“ a nic se nevyřeší; c) způsob uplatňující asertivní přístup. To jsou lidé, pro které „žádná cena za dobrý vztah není příliš vysoká“. Jsou citliví vůči citům druhých, ale trvají na přímém jednání s důležitými záležitostmi. Vyhýbají se obviňování druhých, konfrontují záležitosti, ne jednotlivce. Zvou druhé, aby byli jejich partnery při řešení problémů a záchraně vztahu!