„…darem Boží milosti je život věčný…“ Římanům 6:23

Cítíš, že tvůj život je prázdný? Toužíš po pokoji, poznání, že tvoje hříchy jsou odpuštěny a po ujištění o domově v nebi? Vlož dnes svou důvěru v Krista a učiň Ho Pánem svého života. „Jak,“ zeptáš se. Běž cestou spasení podle listu Římanům.
Krok 1: „My jsme nahromadili tento dlouhý a smutný záznam jako hříšníci…a dokázali jsme, že jsme zcela neschopni žít úžasný život, který Bůh pro nás zamýšlí“ (Římanům 3:23, přel. z angl.). Podívejte se tomu do tváře, my všichni jsme hříšníci až do morku kosti a naléhavě potřebujeme Spasitele.
Krok 2: „Protože jsi usilovně pracoval k hříchu po celý svůj život, tvým důchodem (tvou mzdou) je smrt. Ale Božím darem je skutečný život, věčný život darovaný Ježíšem“ (Římanům 6:23, parafrázováno). Evangelium znamená „dobrá zpráva“ a tady je ta dobrá zpráva: za všechny tvé hříchy bylo zaplaceno na kříži.
Krok 3: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8). Nemůžeš se dopracovat ke spasení dobrými skutky nebo si je zasloužit svou dobrou povahou. Bůh nabízí spasení zadarmo. Jediné, co musíš udělat, je přijmout to vírou.
Krok 4: „Není od tebe požadováno, abys něco dělal; prostě voláš k Bohu a důvěřuješ mu, že On to za tebe udělá. To je spasení…řekni to, načisto a nahlas: „Bůh uvedl do pořádku všechno mezi sebou a mnou!““ (Římanům 10:9-12, přel. z angl.).
Nyní se modli tato slova: „Pane, vydávám ti svůj život. Vstup do mého srdce. Vírou přijímám dar věčného života. Děkuji, že jsi všechno uvedl do pořádku mezi Tebou a mnou, v Ježíšově jménu, amen.“