„…modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ Lukáš 6:28

Není možné projít životem, aniž by vám někdo neublížil. Ale když budete v sobě udržovat, že to, co vám někdo udělal, bylo špatné, pak počkejte a uvidíte, co hořkost způsobí. Prodlouží to vaši bolest, infikuje to váš postoj nejen k člověku, který vám ublížil, ale bude to vládnout i vašim náladám a způsobí to, že ztratíte přátele. Jenom několik věcí je horších než člověk, který chce pouze mluvit o tom, kdo mu co udělal. Zahoďte lístky se zápisem výsledků. Spalte je! Pokud víte, kde jsou schované, pak jste se jich nezbavili. Ježíš řekl: „Existuje spojitost mezi tím, co dělá Bůh a co děláte vy. Nemůžete získat odpuštění od Boha, aniž byste odpustili druhým“ (Matouš 6:14-15, přel. z angl.).
„Ale ty nevíš, čím procházím já.“ Ne, ale když budeš číst Písmo, zjistíš, čím prošel Ježíš. Chceš se s Ním srovnávat? Jeho rodina si myslela, že se zbláznil. Někteří z těch, které uzdravil, žádali Jeho smrt. Dokonce Jeho učedníci utekli, když šlo do tuhého. Přičti k tomu tíhu hříchů celého světa, které nesl, a pak máš dobrý důvod držet v sobě hořkost. Ale místo toho On kázal o odpuštění a to i z kříže, kde On, nevinný, visel! A Jeho slovo pro tebe dnes je: „Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět“ (Lukáš 6:28-30). Řekneš: „To je těžké udělat.“ Ano, ale Bůh ti dá milost to udělat!