„Blaze člověku…jenž došel rozumnosti.“ Přísloví 3:13

Důležitým klíčem k budování silného týmu je zůstat otevřený vůči novým a odlišným myšlenkám. Jedním z tvých největších nebezpečí, když zestárneš a staneš se úspěšnějším, je, že tvé myšlení se stane institucionálním; což je jiné slovo pro „zkostnatělé“. Abys zůstal úspěšný, musíš vytvářet a vyhledávat prostředí, kde se děje svobodná výměna informací a nápadů. Kdyby lidé nemohli zkoušet nové věci, stále bychom cestovali v koňských drožkách, večeřeli při svíčkách a umírali mnohem dříve na choroby, kterým se dá předcházet. Říká se, že se poznání zdvojnásobuje každých pět let. To nám připomíná, kolik jsme toho nevěděli, když jsme si mysleli, že víme všechno.
„Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.“ Musíme si vážit toho, co jsme se naučili tak, že na tom stavíme, ale nikdy se nesmíme přestat ptát: „Existuje lepší způsob?“ Vítězové nikdy nepoleví kvůli tomu, že jsou ve vedení; stále zrychlují, i když už běží přes cílovou čáru. Soutěže tě udržují hbitým. Potřebuješ je. Irský zpěvák Bono řekl něco, co stojí za povšimnutí: „Děsilo by mě být sám jako sólový zpěvák… Obklopil jsem se…kapelou, rodinou velmi jiskrných děcek a manželkou, která je chytřejší než kdokoliv jiný…jsi jenom tak dobrý jako argumenty, kterých se ti dostane. Takže asi důvodem, proč se kapela nerozpadla, je, že lidé chápou toto: i když jsem pouhou čtvrtinou U2, jsem více než bych mohl být, kdybych byl jeden celý něčeho jiného.“ Šalomoun to řekl takto: „Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého“ (Přísloví 27:17).