„Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Jan 13:17

Pokud chcete nejlepší Boží, nepřemýšlejte jenom o tom, jak investovat své peníze, přemýšlejte o tom, jak investovat svůj život. Ježíš řekl: „Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Žít tímto způsobem znamená:
1) Udělat si čas na přátele a milované. „Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!“ (1. Korintským 10:24). George Eliot napsal: „To nevyjádřitelné pohodlí, když se cítíte bezpečně s nějakým člověkem; nemusíte vážit myšlenky, ani měřit slova, ale můžete je vylévat ven tak, jak jdou, navzájem se škádlit a vtipkovat s vědomím, že věrná ruka to vezme a přeseje, ponechá to, co stojí za ponechání, a potom současně s laskavým dechem odfoukne zbytek.“
2) Děkovat. Pokud neumíš být vděčný za to, co ti Bůh dal, podívej se kolem a buď vděčný za to, před čím tě ochránil. Nepřítel ti nemusí nic krást, jenom tě může přimět k tomu, abys to přijímal za samozřejmé. „Z plnosti jeho milosti jsme byli obdarováni my všichni požehnáním za požehnáním“ (Jan 1:16, přel. z angl.). Nadšení z nového auta nebo zvýšení platu brzy pomine, ale pokaždé, když se zastavíš a počítáš svá požehnání, tak se začneš cítit lépe.
3) Praktikovat spokojenost. Zahradník, který vyzkoušel všechno, aby se zbavil pampelišek, napsal o pomoc: „Co dalšího mám vyzkoušet,“ zeptal se. „Pokuste se zvyknout si na ně,“ přišla odpověď. V životě dostanete to, na co se zaměříte! Proto Pavel píše: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost, a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8).