„Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“ Lukáš 11:28

Ježíš řekl: „(Skutečný) život se neměří tím, kolik toho máte“ (Lukáš 12:15, přel. z angl.), ale tím, jak ho žijete. Proto je vždy moudré:
1) Být vůči sobě nároční. Zkoumejte, jak trávíte svůj volný čas? Po dlouhém dni je snadné se usadit před televizí, ale budete šťastnější, když budete fyzicky a mentálně aktivní. Jděte na procházku, hrajte si s dětmi, udělejte si čas na čtení Božího Slova a modlitbu, i když se vám do toho nechce. Ježíš řekl, že kvůli Jeho následování „se musíme vzdát věcí, které chceme“ (Lukáš 9:23, přel. z angl.).
2) Snažit se přiblížit k druhým. Ten nejmenší dobrý skutek má větší cenu než nejgrandióznější záměr, takže když chceš pomoci sám sobě, pomáhej druhým. Nejen že se budeš cítit lépe, ale pobývání s druhými lidmi, kteří dávají sebe sama, tě bude udržovat ve spojení s důležitějšími záležitostmi. Nepříteli nevadí, když mluvíš o své víře, dokud ji nezačneš praktikovat, zatímco Bůh nás naopak nikdy neučí něco, aniž by nám dal příležitost to uplatnit prakticky. Proto Ježíš řekl: „Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“
3) Být trpělivější. Jeden muž, který jezdil přívozem do práce, byl pyšný na svou přesnost. Ale jednoho dne zaspal. Protože měl strach z potíží se svým nadřízeným, utíkal do přístaviště a viděl člun vzdálený asi dva metry od kotviště. Skočil a přistál na palubě. Kapitán se usmál a řekl: „Úžasný skok! Ale kdybys minutu počkal, přistáli bychom a ty bys mohl nastoupit.“ Nespěchejte tolik; dopřejte věcem trochu času. „Trpělivost…může…překonat jakýkoliv problém“ (Přísloví 25:15, přel.z angl.).