Vděčnost

„Za všech okolností děkujte…“ 1. Tesalonickým 5:18

Kvůli tomu, abys měl vděčné srdce, se musíš naučit být vděčný za nedokonalé lidi a nedokonalé dary. Buď vděčný, když se tvé dítě pokouší ustlat si postel, i když to neudělá dokonale. Buď vděčný, když tvoje partnerka projeví náklonnost, i když to udělá neobratně. Buď vděčný,

Být úspěšný v práci (6)

„Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat… “ Přísloví 22:29

Nic tak nepřispívá k úspěchu v práci, jako zručnost. Zruční pracovníci vynikají ve studiu, praxi a tvrdé práci. Musí být vždy vpředu, druhé nejlepší je pro ně nepřijatelné. Takoví lidé jsou „vždy žádaní…nepřijmou druhořadou pozici“ (Přísloví 22:29, přel.

Být úspěšný v práci (5)

„…kdo střeží svého pána, získá vážnost.“ Přísloví 27:18

Další biblická charakteristika důležitá pro získání úspěchu v práci je ohleduplnost. Je to tak, ať jsi generál v armádě nebo obyčejný člověk, prezident společnosti nebo noční hlídač. Charakter není omezen společenskou třídou. Respekt si nevymáháš, ale každý den si ho zasluhuješ. Pokud jsi v roli

Být úspěšný v práci (4)

„…pilné jejich ruka obohatí.“ Přísloví 10:4

Pokud chceš být úspěšný v práci, zde je popis kvality, kterou potřebuješ rozvíjet: píle. Když jsou zaměstnavatelé dotázáni: „Co je pro vás nejtěžší,“ obvykle řeknou: „Najít a udržet si dobré lidí.“ Podnik díky tomu uspěje, nebo bude neúspěšný. „Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka

Být úspěšný v práci (3)

„Svévolníka výdělek z jeho práce zklame…“ Přísloví 11:18

Pokud chceš být úspěšný v životě, buď poctivý! Jeden průzkum citovaný Paulem Harveyem oznamuje, že 40% pracovníků přiznává krádeže v práci a 20% se cítí oprávněno brát si v práci to, co potřebuje! Jejich odůvodnění zahrnují: „Každý to dělá, proč bych to neměl dělat já?“