„Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat… “ Přísloví 22:29

Nic tak nepřispívá k úspěchu v práci, jako zručnost. Zruční pracovníci vynikají ve studiu, praxi a tvrdé práci. Musí být vždy vpředu, druhé nejlepší je pro ně nepřijatelné. Takoví lidé jsou „vždy žádaní…nepřijmou druhořadou pozici“ (Přísloví 22:29, přel. z angl.). Zručnost není genetická záležitost; nezdědíš ji, musíš na tom pracovat, abys ji získal. Pracuješ dlouho do noci, dosáhneš svých hraničních možností a odmítneš se „spokojit s málem“. Všimni si zručných řemeslníků; tvoje důvěra k nim stoupá, když vidíš jejich pozornost věnovanou detailu, odmítají něco odbýt, mají trpělivost, oddanost a jsou pyšní na svůj výrobek. Vzbuzují důvěru a úctu. Neexistuje praktičtější demonstrace upřímného křesťanství, než zručnost v práci. Když takoví lidé mluví, druzí lidé naslouchají. Pokud o tom pochybuješ, pokus se sdílet svou víru s těmi, kdo tě viděli jako nepoctivého, podřadného a bezstarostného. Pak je lepší být potichu, dokud si nezasloužíš „právo být slyšen“!
Ať děláte jakoukoliv práci, „…čiňte to ve jménu Pána Ježíše a skrze Něho děkujte Bohu Otci“ (Koloským 3:17). Měli bychom směřovat výše, protože jsme reprezentanti Krista. Měli bychom být normou „výbornosti“. Vědomí, že následujeme Krista, by mělo dát zaměstnavatelům a zákazníkům důvěru, že nedostanou nic jiného, než to nejlepší.
Zručný pracovník nemůže nic ztratit, protože Bůh zaslibuje, že jeho dílo bude nevyhnutelně přitahovat pozornost lidí, kteří jej povýší a odmění. „Viděls muže, který je zběhlý ve svém díle? Před králi bude stávat…“ (Přísloví 22:29). Takoví lidé možná začnou na spodní příčce žebříku, ale dostanou se zajisté na horní příčky.