„Sedmého dne dokončil Bůh své dílo…“ 1. Mojžíšova 2:2

Jsi stále unavený? Dokonce hned po probuzení? Chodíš stále k lékaři, ale ten nemůže najít nic, co by s tebou bylo v nepořádku? Možná prožíváš syndrom vyhoření. Dlouhé období přílišné námahy může způsobit vyčerpanost, nespavost a stres. Dalšími signály vyhoření jsou pláč bez důvodu, snadné rozčílení, nejistota, negativismus, podrážděnost, deprese, cynismus a zášť vůči požehnáním druhých.
Jedním z důvodů, proč Bůh ustanovil sabat, bylo chránit nás před vyhořením. Zákon o sabatu prostě říká, že můžeme pracovat šest dní, ale sedmého dne potřebujeme odpočívat; také trávit čas uctíváním Boha a ve společenství s Jeho lidem. Dokonce i Bůh odpočíval po šesti dnech práce. Protože Bůh se neunaví, jasně nám dává příklad, který bychom měli následovat. Ve starozákonní době musela půda po šesti letech odpočívat. V sedmém roce nebyla povolena setba, ani sklizeň (2. Mojžíšova 23:10-12). V té době se všechno obnovilo a připravilo na další výnos.
Argumentujeme, že si nemůžeme dovolit vzít si volno. Pravda je taková, že si nemůžeme dovolit neudělat to! Řekneš: „Ale to bych nikdy nic nezískal, kdybych to udělal.“ Pak jsi příliš zaneprázdněn a něco se v tvém životě potřebuje změnit. Když jsi příliš zaneprázdněn na to, abys poslouchal Boží přikázání a dokonce následoval Jeho příklad, zaplatíš za to cenu. Co zaseješ, to budeš sklízet. Pokud zaséváš neustálý stres, aniž by sis odpočal a tak to kompenzoval, budeš sklízet výsledky na svém těle, své mysli, svých emocích, svém zdraví a svých vztazích. Tak přehodnoť své priority a nauč se odpočívat.