„Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují…“ Přísloví 3:27

Ve 20. letech dvacátého století byli Chisholmsovi typickými představiteli americké vyšší společnosti. Everlina, jejich hospodyně, s nimi byla 45 let, a když za ní přijela její neteř, vzali tu malou dívku pod svá křídla. Krásně zpívala a paní Chisholmsová, zkušená hudebnice, se jí zeptala, jestli by se chtěla stát profesionální zpěvačkou. Dívka byla nadšená! Jejím nejcennějším vlastnictvím byly nahrávky slavných operních zpěváků, a když byl v rádiu přenos z Metropolitan, byla fascinovaná. Jednoho dne udělala první krok k uskutečnění svého snu a hosté Chisholmsových byli udiveni dívkou, která zpívala klasiku s talentem a citlivostí, které přesahovaly její věk. Elizabeth Chisholmsová pokračovala ve sponzorování jejího vzdělání tím, že ji poslala studovat do Juilliardu. A výsledkem bylo, že světu byl představen fenomenální talent Leontyne Price, miláčka Metropolitní opery.
Bible říká: „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ Biblický komentátor William Barclay řekl: „Jednou z nejvyšších lidských povinností je povinnost povzbuzovat.“ Jako Kristovu následovníkovi je ti přikázáno budovat druhé tím, že budeš zdůrazňovat to, co je dobré, místo toho, abys zveličoval to, co je špatné, tím, že se na ně budeš dívat jako na jedinečné individuality, místo jako na stereotypy, tím, že je budeš respektovat, místo aby ses jim vysmíval, tím, že jim budeš odpouštět, místo abys je zahanboval, tím, že je budeš milovat bezpodmínečnou láskou, místo láskou omezenou připevněnými provázky, tím, že budeš tleskat každému kroku dopředu, místo abys říkal: „Ty se nikdy nezměníš,“ tím, že v nich budeš vidět Bohem daný potenciál, místo abys je viděl jako problémy, které je potřeba zvládnout. Dej se do toho, sundej svou teologii z rýsovacího prkna a uveď ji do praxe! Buď dnes tím, kdo povzbuzuje a buduje.