„…dodej mu síly a odvahy…“ 5. Mojžíšova 3:28

Bůh věděl, že Jozue bude potřebovat veškerou možnou pomoc, když vedl Izraelce do zaslíbené země. Proto řekl jeho mentorovi Mojžíšovi: „…dodej mu síly a odvahy, neboť on přejde v čele tohoto lidu a rozdělí jim do vlastnictví zemi, kterou uvidíš.“ Bůh poznal, že Mojžíš byl ten nejlepší muž, který mohl posílit a povzbudit Jozueho, protože jednal s tlakem a s lidskými problémy u Rudého moře a potom znovu na poušti, když Izraelci reptali proti Bohu a proti němu.
Každý potřebuje povzbuzení, včetně tebe! Potřebuješ, aby tě druzí povzbudili, když jsi potlučený nezdary a okolnostmi. Německý básník Johann Wolfgang von Goethe řekl: „Oprava dělá hodně, ale povzbuzení dělá mnohem více.“ Znovu to rozněcuje tvého ducha a dává ti to sílu, abys mohl pokračovat. Jeden dobře známý pastor napsal: „Nic nemůže pozvednout více než povzbuzení přítele nebo milované osoby. Je to kyslík pro duši. Když někdo doběhl dvě míle, možná potřebuje pauzu, aby popadl dech, než poběží další dvě míle. Když člověk čelí obrovskému úkolu nebo dokonce únavné životní rutině, potřebuje pauzu pro povzbuzení, než se pustí do další práce. Tak se staň kyslíkem pro duše lidí kolem sebe. Posiluj je, aby setrvali v Království. Povzbuzuj je Božím zaslíbením a tím, že On si všech věcí použije k dobrému.“