K čemu jsi povolán? (1)

„Vy jste sůl země…“ Matouš 5:13

Občas to, co člověk dělá pro druhé, zůstane bez povšimnutí až do doby, kdy už tady není a nedělá to. Tento příběh vyprávěl manžel, který přišel domů z práce a našel dům v naprostém nepořádku. Malé dítě plakalo, hromada špinavého nádobí byla ve dřezu a špinavé prádlo

Sloužit Bohu – a svému partnerovi!

„Ale kdo se oženil, pečuje…“ 1. Korintským 7:33 (BK)

Pavel píše: „Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen.“ Gayle Urban vypráví o tom, jak brouzdala knihkupectvím a objevila polici s věcmi prodávanými za sníženou

Vidět druhé správným způsobem

„Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník.“ 2. Timoteovi 4:11

Když se Jan Marek rozhodl vzít si volno, aby navštívil svou rodinu, Pavlovi se to moc nelíbilo. Když později Barnabáš chtěl vzít Jana Marka na další misijní cestu, Pavel vybuchl! „Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal

Nezapomeň na své dítě

„…zůstal v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.“ Lukáš 2:43

Ježíšovi rodiče byli natolik zaneprázdněni jinými věcmi, že si nevšimli, že Ho ztratili: „…zůstal v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky…“ (Lukáš 2:43-44). Naštěstí Ho znovu našli. Ale vždycky to tak nefunguje.
Jeden

Intuice

„Kdo stojí v čele, ať je horlivý.“ Římanům 12:8

Dobří vůdci mají intuici. Vidí něco, co ostatní nevidí, a rozumí tomu. My všichni jsme zařaditelní do tří kategorií intuice:
1) Ti, kteří to „něco“ nikdy neuvidí. Postavit tyto lidi do vedoucí role je jako tlačit hranaté kolíky do kulatých otvorů; můžete se do