„Ježíš mu pravil: ,Je také psáno‘…“ Matouš 4:7

Po požehnání přichází bitva! A Ježíš nebyl výjimkou. Po Jeho křtu: „…Duch ho vyvedl na poušť“ (Marek 1:12). Po čtyřicetidenním půstu měl hlad. Tehdy přišel satan a řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby“ (Matouš 4:3). Můžeš počítat s tím, že nepřítel se dostaví v okamžicích, kdy jsi nejzranitelnější. A když přijde, bylo by lepší, kdybys věděl, co Boží Slovo skutečně říká – nejen úryvky a citace, které jsi slyšel z druhé nebo třetí ruky. „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení…k výchově ve spravedlnosti“ (2. Timoteovi 3:16). My si vybíráme části Písma, které zapadnou do našeho životního stylu a upevníme svou teologii, ale když nepřítel manipuluje Božím Slovem a používá ho proti tobě, musíš být schopen říci: „Je také psáno…“ Potřebuješ vědět, co dalšího Bůh říká. Bible říká, že satan: „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon“ (Daniel 7:25). Satan ví, že Boží Slovo je „…živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč…“ (Židům 4:12). Ale stejně se tě bude snažit vtáhnout do duelu!
Ale Ježíš odpověděl: „Je také psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.“ On věděl, co Jeho Otec skutečně řekl a odmítl satanovi dovolit, aby mu diktoval odpovědi, včetně toho, co by měl jíst. Od koho je tvé dnešní menu? Jsi jako marnotratný syn a spokojíš se s nechutným jídlem, zatímco tvůj Otec má pro tebe připravenou hostinu? Řekni satanovi: „Jdi mi z cesty…“ (Matouš 16:23). A přestaň mu dovolovat, aby ti bulíkoval lži a polopravdy! Jdi do Božího Slova a přijmi ho do sebe!