„Můj synu, ať toto ti nesejde z očí… To dá tvé duši život…“ Přísloví 3:21-22

Lidé, kteří si stanoví cíle, dosáhnou mnohem více věcí než lidé se stejným vzděláním a schopnostmi, kteří neplánují. Měj toto na mysli a zabuduj těchto osm principů do svého života:
1) Rozhodni se, co chceš. Ale nejdříve se o tom poraď s Bohem. „Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí“ (Přísloví 19:21). 2) Piš si myšlenky na papír. Psaní cílů jim dodává trvalost a dodává ti to energii. „Dobré plánování a pilná práce vedou k prosperitě…“ Neurčité cíle tě nedovedou tam, kde chceš být. 3) Stanov si termín. Bez určitého začátku a konce je snadné přešlapovat na jednom místě a nikam se nedostat. 4) Udělej si seznam věcí, které potřebuješ udělat. Měj ho stále na očích; ukáže ti to cestu, po které máš běžet. 5) Změň seznam v plán. Rozhodni se, co potřebuješ udělat nejdříve a co můžeš udělat později. Utříděný plán je vždycky lepší než pokoušet se nosit věci v hlavě. 6) Okamžitě jednej. „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří“ (Efezským 5:15). Dělej něco! Průměrný plán, který je realizován, poráží brilantní, který realizován není. 7) Každý den udělej něco, co tě posune dopředu. Zabuduj to do svého časového rozvrhu. Například čti systematicky svou Bibli, zavolej určitému počtu klientů, pusť se na určitý čas do fyzické aktivity. 8) Měj cíl, kterému jsi ochoten zasvětit svůj život. A sleduj ten cíl neustále. „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“ (Žalm 90:12).