„Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“         1. Korintským 6:20

Při vzkříšení „naše pozemská těla…budou pozvednuta k životu jednou provždy“ (1. Korintským 15:42, přel. z angl.), ale v mezičase musíš „oslavovat Boha svým tělem“ tak, že se budeš držet několika principů. Tady jsou:
1) Pravidelně cvičit. Polovina z nás, kdo jsme začali s nějakým cvičením, jsme toho nechali během šesti měsíců. Tajemství spočívá v tom, že začnete pomalu. Běž po schodech, místo abys jel výtahem, zaparkuj auto a běž pěšky, zahraj si míčovou hru s dětmi, místo aby ses díval na televizi. Bůh stvořil tvé tělo tak, že potřebuje pohyb a každodenní pomalá procházka od auta k tvému psacímu stolu nestačí! Cvičení po třiceti minutách 3x – 4x týdně snižuje krevní tlak a stres a posiluje tvou tělesnou i duševní pohodu. • 2) Jíst zdravě. Mnozí z nás jedí ze špatných důvodů, jako jsou například vyčerpání, zlost nebo nízké sebevědomí. Jez, abys žil, nežij, abys jedl. Nedostatek ovoce, zeleniny a vlákniny a příliš mnoho nezdravého jídla mohou zničit tvé zdraví. Kontroluj se. Pamatuj: „Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony“ (Galatským 5:24). • 3) Dostatečně spát. Pastor Tony Jenkins konzultoval se svým lékařem chrápání své manželky. „Opravdu vám to tolik vadí,“ zeptal se ho doktor. „Nevadí to jenom mně,“ odpověděl Jenkins, „vadí to celému sboru!“ Vážně, žijeme ve společnosti zanedbávající spánek, ale většina z nás potřebuje 7 – 9 hodin spánku. Možná to zvládneš s kratším spánkem, ale chceš to pouze „zvládat“? Žalmista řekl: „Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte, …zatímco Bůh dopřává svému milému spánek“ (Žalm 127:2). Proto vypni televizi a počítač a běž spát v rozumnou dobu!