„Žádná z těchto věcí mnou nepohne…“ Skutky 20:24 (přel. z angl.)

Neslyšíme příliš o porážkách Abraham Lincolna, protože jeho vítězství byla tak význačná. Ale po velkou část jeho života stála proti němu přesila. Jeho matka zemřela, když mu bylo devět let. V roce 1832 prohrál volby do zákonodárného sboru státu Illinois. V roce 1849 byl odmítnut jako komisař Státního pozemkového úřadu. Prohrál senátní volby v roce 1855 a v roce 1858 a mezi tím nezískal nominaci na viceprezidenta. Nicméně jeho nejbolestnějšími ztrátami byla smrt jeho čtyřletého a dvanáctiletého syna. Lincoln se narodil v lesích Kentucky a navštěvoval jenom několik měsíců „tradiční školství“ – školu bez knih, kde studenti opakují učitelova slova. Naučil se sám matematiku, četl klasiky a pracoval na svém psaní a schopnosti mluvit tím způsobem, že používal Bibli jako model. Jeho filozofií bylo: „Já studuji a připravuji se a až nastane čas, budu připraven.“ Řekl kamarádovi: „Uvědom si, že tvé rozhodnutí uspět je důležitější než cokoliv jiného.“ Jeho Gettysburgský projev je jedním z jeho nejvýznačnějších proslovů v dějinách. Během nejtemnějších dní občanské války řekl: „Dělám to nejlepší, co mohu, tím nejlepším způsobem, který znám…a zamýšlím v tom pokračovat až do konce.“
Pavel neřekl: „Nic z těchto věcí mě nezraňuje,“ ale pravil: „Žádná z těchto věcí mnou nepohne.“ To je velký rozdíl! Pavel odmítl, aby ho životní problémy vykolejily. Věděl, že to, co se děje ve vás, je důležitější než to, co se děje s vámi. Také věděl, že když se díváte na Ježíše jako na svůj vzorový model a přijímáte od Něj sílu každý den, On vám dá všechno, co potřebujete k vítězství v životě.